Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng

Xây nhà có cần xin giấy phép xây dựng và thủ tục như thế nào?

BLOG Kiến thức

Giấy phép xây dựng là gì?

Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho Chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.

Vậy người dân xây dựng nhà riêng lẻ có cần xin giấy phép không?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật xây dựng số 50/2014/QH13 và Nghị định 139/2017/NĐ-CP thì các chủ thể không thuộc nhóm đối tượng sau phải xin cấp phép xây dựng. Cụ thể:

Trường hợp miễn xin giấy phép xây dựng

Căn cứ quy định trên thì người dân cần xin phép xây dựng khi nào: 

  • Xây dựng mới nhà ở riêng lẻ tại đô thị hoặc nhà ở riêng lẻ tại nông thôn.
  • Sửa chữa, cải tạo nhà ở đang tồn tại có thay đổi về kiến trúc các mặt đứng, thay đổi kết cấu chịu lực, thay đổi quy mô công trình và công năng sử dụng.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép?

Theo điều 103 Luật xây dựng số 50/2014/QH13, thẩm quyền của các cơ quan cấp giấy phép xây dựng:

Cơ quan cấp giấy phép xây dựng

Như vậy ta thấy, thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trở lên, Ủy ban nhân dân cấp xã không có thẩm quyền trong vấn đề này.

Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BXD, Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ gồm:

     1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu.

     2. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

     3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:

       °   Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 – 1/500 kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

       º   Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200;

       °   Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 – 1/200.

Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại Khoản này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

     4. Đối với công trình xây chen có tầng hầm, ngoài các tài liệu quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều này, hồ sơ còn phải bổ sung bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận.

    5. Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề. 

Quy trình xin giấy phép xây dựng

– Bước 1: Lập hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng.

− Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

– Bước 3:  Cơ quan cấp phép xây dựng kiểm tra hồ sơ.

        °   Hồ sơ hợp lệ: Cơ quan phép xây dựng ghi biên nhận và hẹn ngày khảo sát.

        º   Hồ sơ chưa hợp lệ: Cơ quan phép xây dựng hướng dẫn bổ sung hồ sơ, thực hiện lại Bước 1.

– Bước 4: Cơ quan cấp phép xây dựng đóng dấu bản vẽ và cấp giấy phép xây dựng.

− Bước 5:  Trước khi khởi công xây dựng 7 ngày. Chủ nhà gửi thông báo ngày khởi công đến cơ quan cấp phép và UBND cấp phường/xã.

Thời hạn cấp giấy phép xây dựng

Trong thời gian 12 ngày đối với công trình và nhà ở riêng lẻ kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; cơ quan cấp giấy phép căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng.

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ. Trường hợp đến thời hạn nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định tại khoản này.

Thuế và phí phải nộp khi chuyển nhượng bất động sản

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.